Deep learning

Deep learning is een onderdeel van machine learning dat gebaseerd is op meerlaagse netwerken. De kans is groot dat je deze definitie een paar keer moet doorlezen om te ontdekken wat deep learning nu precies is.

Neem contact met ons op

Wat is Deep learning en hoe past het in het artificial intelligence geheel?

Deep learning is een onderdeel van machine learning dat gebaseerd is op meerlaagse netwerken. De kans is groot dat je deze definitie een paar keer moet doorlezen om te ontdekken wat deep learning nu precies is. Je kunt je deze moeite besparen. In dit artikel leggen we precies (en in begrijpelijke taal) uit wat de term deep learning inhoudt en wat voor toegevoegde waarde dit voor je biedt. Ben je klaar voor deze les?

Waarvoor wordt deep learning toegepast?

Als we je aangeven dat deep learning wordt toegepast om machine learning wat dichter bij artificial intelligence (AI/ kunstmatige intelligentie) te brengen, word je al veel meer duidelijk wat de betekenis van deep learning is. Deep learning is dus een subveld van machine learning en hierdoor een onderdeel van AI. Dit deel van de kunstmatige intelligentie toepassingen is gebaseerd op kunstmatige neurale netwerken. Dit zijn netwerken die met betrekking tot de werking gebaseerd zijn op het brein van de mens. In dit opzicht komt de term “meerlaagse netwerken” uit onze bovengenoemde definitie van deep learning naar boven. Neurale netwerken zijn ontworpen op basis van de analogie van het biologische brein. Om dit laatste in begrijpend Nederlands uit te leggen: de extreem uitgebreide en onderling verbonden netwerken van neuronen. Deze neurale netwerken weerspiegelen dus het gedrag van het menselijk brein.

Deep learning in verhouding tot neurale netwerken

Het is goed om te realiseren dat er sprake is van deep learning algoritme als er gebruik wordt gemaakt van neurale netwerken bestaande uit meerdere lagen neuronen. Hierbij wordt er inclusief de in- en uitvoer gerekend. Als er sprake is van een neural netwerk dat bestaat uit twee of drie lagen, wordt er gesproken van een neuraal basisnetwerk.

Hoe deep learning past in het artificial intelligence geheel

In onze artikelen elders op de website vind je veel meer informatie over de termen artificial intelligence en machine learning maar het is goed om deze termen nog even in het kort uit te leggen zodat je op een eenvoudige manier kunt ontdekken hoe deep learning past in het artificial intelligence geheel. Zoals de naam al aangeeft is kunstmatige intelligentie een term voor de systemen die zelflerend kunnen zijn en er voor kunnen zorgen dat een computer in staat is om handelingen uit te voeren die het systeem in het verleden nog niet kon uitvoeren. Hierbij wordt het denkvermogen van de mens niet alleen geïmiteerd maar zelfs overtroffen. In geval van AI is er sprake van een constante informatiestroom die het systeem kan gebruiken voor het zelfstandig oplossen van problemen. Deze constante input van een grote stroom aan “ervaringen” maakt een computersysteem sneller wijzer dan waar een menselijk brein toe in staat is.

Het bovenstaande brengt ons bij het verschil tussen machine learning en deep learning. In geval van machine learning wordt er sterk geleund op statische wetenschap. Deze term heeft immers betrekking op het verbeteren van de software die het mogelijk maakt om de eigen performance te verbeteren. Deep learning stelt computers in staat om nieuwe dingen te leren van grote hoeveelheden data. Dit is dan ook een onderdeel van machine learning dat gebaseerd is op gestructureerd of hiërarchisch leren. Deep learning is dus een specifieke techniek om machine learning toe te passen.

Toepassingen van deep learning

Er wordt tegenwoordig voor een veelzijdigheid aan toepassingen gebruik gemaakt van deep learning. Hierbij kan gedacht worden aan beeldherkenning (faceID of de beoordeling van medische scans), spraakherkenning (zoals Alexa en Siri) en vertalingen (Google Translate). Daarnaast is het mogelijk om deep learning toepassingen samen te voegen. Deze “bundeling van krachten” kan resulteren in de meest geavanceerde zelfrijdende auto’s of realtime spraakvertalingen. Daarnaast kunnen deep learning algoritmes gebruikt worden voor het optimaliseren van online marketing campagnes.

Deep learning toepassen op jouw bedrijf

Deep learning kan dus gebruikt worden door veel bedrijven in veel verschillende branches. Grote kans dat het ook heel handig voor jouw bedrijf kan zijn en nieuwe kansen kan creëren op basis van grote hoeveelheden data. Benieuwd naar meer informatie en wil je weten welke kansen er voor jouw liggen met deep learning? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. We kijken graag met je mee wat jouw mogelijkheden hierin zijn.

 

Kennismaken?

Heb je een specifieke vraag of ben je geïnteresseerd in onze dienstverlening? Kom dan gerust eens bij ons langs voor een bakkie! Je kan eenvoudig contact met ons opnemen via de onderstaande button of het contactformulier. Wij zien je aanvraag graag tegemoet. Tot snel!

Neem direct contact op