Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Epurple. U dient zich ervan bewust te zijn dat Epurple niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Epurple respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wie zijn wij?

Epurple B.V.
Clarissenhof 11
4133 AB Vianen
info@epurple.nl
www.epurple.nl

1. Algemeen

1.1 In dit Privacy statement wordt beschreven hoe Epurple de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt.

1.2 De persoonsgegevens die door Epurple worden verwerkt zijn; naam, (e-mail) adres, telefoonnummer en uw opmerking of vraag.

2. Persoonsgegevens die Epurple verzamelt en gebruikt

2.1 Epurple verzamelt persoonsgegevens van gebruikers wanneer zij deze persoonsgegevens via de website hebben doorgegeven. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de gebruiker contact op neemt met een verzoek om informatie over de diensten of producten die wij aanbieden. Daarnaast verzamelen wij ook de gegevens die worden ingevuld als een gebruiker een dienst afneemt of zich aanmeld voor de nieuwsbrief.

2.2 Epurple gebruikt deze gegevens voor het doeleinde waarvoor de gebruiker deze persoonsgegevens heeft verstrekt:

2.2.1 Als de gebruiker Epurple om informatie over de diensten of producten verzoekt dan verwerkt Epurple de betreffende persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

2.2.2 Als de gebruiker direct een dienst afneemt of iets anders besteld verwerkt Epurple de betreffende persoonsgegevens om aan deze bestelling te voldoen.

2.2.3 Als de gebruiker zich aanmeld voor de nieuwsbrief zal Epurple de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief te versturen.

2.3 Tot slot kan Epurple de persoonsgegevens gebruiken om gebruikers op de hoogte houden van interessante diensten of producten. Indien de gebruiker hier bezwaar tegen heeft kan hij of zij contact opnemen met Epurple via; info@epurple.nl of 030 227 05 94.

3. Geautomatiseerde besluitvorming

3.1 Epurple maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen van gegevens die besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of-systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

4. Delen van gegevens met derden

4.1 Epurple zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet delen met derden, tenzij:

4.1.1 Epurple wettelijk verplicht is de persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4.1.2 Dit in overleg met u nodig is om onze dienstverlening optimaal aan te kunnen bieden.

5. Cookies

5.1 Epurple maakt op haar website; www.epurple.nl gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Epurple de gebruiker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

5.2 De gebruiker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

5.3 De website van Epurple kan cookies verstrekken voor verschillende doeleinden, namelijk:

5.3.1 Analyse – Epurple optimaliseert graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren.

5.3.2 Opslaan van eerder ingevulde formulieren – Dit doet Epurple om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.

5.3.3 Cookies met betrekking tot veiligheid – Bijvoorbeeld voor het voorkomen van misbruik van contactformulieren of het inbreken op de achterkant van de website.

6. Google Analytics

6.1 Epurple volgt de pagina’s die haar gebruikers bezoeken via Google Analytics. Zo verzamelen we geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we de online-ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren.

7. Wijzigen/verwijderen van persoonsgegevens

7.1 De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, verwijdering of afscherming van zijn of haar persoonsgegevens.

7.2 Indien de gebruiker zich wil beroepen op een van deze rechten, of indien de gebruiker vragen heeft over dit Privacy statement kan de gebruiker Epurple bereiken op info@epurple.nl of 030 227 0594.

7.3 Gebruikers kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief door op de hiervoor bedoelde button te klikken in de maandelijkse nieuwsbrief.

8. Bewaartermijn

8.1 Epurple bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Epurple op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

9. Beveiliging

9.1 Epurple heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

10. Wijzigingen en updates voor het Privacy Statement

10.1 Epurple behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Epurple adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

11. Contact

11.1 Als je graag contact wilt opnemen over een van de aspecten van ons privacy beleid, gebruik dan het contactformulier op onze website.