Het toepassen van AI (artificial intelligence/ kunstmatige intelligentie) binnen de online marketing is de laatste jaren exponentieel gegroeid en kan gerust gezien worden als een ontwikkeling waaraan voorlopig geen einde komt. Artificial intelligence biedt immers enorm veel kansen op gebied van marketing en sales. Hoewel er sprake is van kunstmatige intelligentie, biedt het wel alle mogelijkheden om de doelgroep veel beter te begrijpen, iets wat vooral bij inbound marketing van grote waarde is.

Wat is artificial intelligence?

De term artificial intelligence (AI) kunnen we het beste in het Nederlands vertalen als kunstmatige intelligentie (KI). De term heeft betrekking op de veelzijdigheid aan technieken die gebaseerd zijn op de automatisering van denk- en rekenkracht. Het betreft hier dus alle intelligentie die géén biologische oorsprong heeft. Machines worden hierdoor in staat gesteld om de taken van de mensen niet alleen over te nemen maar ook te overtreffen. Door het toepassen van kunstmatige intelligentie kunnen de systemen verbindingen leggen, kennis verwerven en direct op de meest efficiënte manier gebruik maken van deze kennis, een lerend vermogen opbouwen en problemen op te lossen. Hierdoor kunnen processen niet alleen geautomatiseerd worden maar ook op een stuk efficiëntere wijze worden uitgevoerd. Daarnaast overtreft artificial intelligence de menselijke kennis. Dit maakt het gebruik maken van AI-technologie voor marketingdoeleinden zo interessant. Door het gebruik van deze “slimme software” worden dan ook online marketing kansen geboden die je niet kunt (lees: mag) laten liggen!

De belangrijkste voordelen van artificial intelligence

 • AI-technologie stelt ons in staat om sneller overwogen beslissingen te nemen;
 • AI-technologie neemt belemmerende menselijke factoren zoals emoties en onze ethische blik weg;
 • AI-technologie draagt bij aan optimalisering van efficiëntie in werkprocessen;
 • AI-technologie vergroot het vermogen van een bedrijf om zich aan te passen aan marktveranderingen;
 • AI-technologie biedt mogelijkheden voor een betere voorraadbeheersing;
 • AI-technologie draagt bij aan vereenvoudiging van de workflow;
 • AI-technologie biedt mogelijkheden om nauwkeurigere prognoses te maken;
 • AI-technologie draagt bij aan de creatie van nieuwe business modellen op basis van gegevens.
Zin in koffie?

Vertellen wij je alles over AI in marketing.

Benieuwd hoe jij AI kan inzetten in marketing? Onze specialisten werken er dagelijks mee en vertellen je graag de best practices die wij bij Epurple ervaren.

Neem contact op

Toepassing van kunstmatige intelligentie in de online marketing

De mogelijkheden om kunstmatige intelligentie in de online marketing toe te passen zijn groot. Het is goed om hierbij te realiseren dat kunstmatige intelligentie een verzamelterm is die betrekking heeft op een breed scala aan technologieën. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Machine learning

Hierbij wordt gebruik gemaakt van computer algoritmes om autonoom te leren van de beschikbare data en input. De gebruikte computers hoeven hierbij dus niet door de mens geprogrammeerd te worden aangezien de systemen zelf in staat zijn om op basis van de opgedane kennis en ervaring de algoritmes te veranderen en te verbeteren.

 • Natural language processing

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de vaardigheid van een computerprogramma om een menselijke taal te begrijpen. NLP vormt hiervoor een zeer waardevolle combinatie van computerwetenschap, kunstmatige intelligentie en computationele linguïstiek.

 • Deep learning

Dit is een onderdeel van machine learning waarbij computers in staat worden gesteld om nieuwe dingen te leren uit grote hoeveelheden data. Hierbij kan gedacht worden aan beeldherkenning, spraakherkenning, spelen van bordspel programma’s of vertalingen.

 • Computer vision

Dit is een AI toepassing die erop gericht is om objecten en personen op afbeeldingen en video’s te identificeren. De achterliggende gedachte hiervan is dat er specifiek gericht wordt op het nabootsen van het gezichtsvermogen van de mens en van de manier waarop mensen verwerken wat ze zien.

 • Predictive marketing

Dit is een (voorspellende) marketing toepassing die betrekking heeft statistische technieken, datamining, voorspellende modellen en machine learning die huidige en historische feiten analyseren om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen met betrekking op toekomstige of anderszins onbekende gebeurtenissen.

 • Personalization van de user experience Dit heeft betrekking op het personaliseren van de gebruikerservaring om de klant een nog betere en op de persoon afgestemde service te bieden. Uit de praktijk blijkt dat hiermee een enorme onderscheidende waarde kan worden gecreëerd.

AI in digital marketing

Zoals aangeven heeft kunstmatige intelligentie een toenemende impact op de digital marketing toepassingen. Deze impact zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Hierbij is het goed om te realiseren dat het toepassen van AI niet alleen is voorbehouden aan de grote tech bedrijven. Ook voor kleinere spelers binnen een specifieke markt kan het toepassen van AI van grote waarde zijn bij het vormgeven van een online marketingstrategie.

Heb je interesse om je mogelijkheden hierin te ontdekken? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. We kijken graag met je mee wat jouw mogelijkheden hierin zijn. Maak gerust gebruik van onze uitstekende kennis en onze ervaring op dit gebied. 

Onze werkwijze

Ontdek onze expertise en kennis

Artikelen & Tips

Meer artikelen